Nyheter

Smers dialogmöte med Landstinget Sörmland

Smers ordförande Kjell Asplund träffar, tillsammans med ledamöter från rådet, regelbundet landsting och regioner för informationsutbyte samt dialog om aktuella och framtida etiska utmaningar och om Smers arbete. Den 13 september besökte Kjell Asplund och Sven-Olov Edvinsson från Smer Landstinget Sörmland. Politiker, tjänstemän och olika professioner informerade om sitt etiska arbete och sitt uppdaterade etiska program. Olika […]

Smers etiksamtal under almedalsveckan: Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

Digitala vårdcentraler erbjuder tillgänglighet, lätthet och självbestämmande. Frågan är om de också förändrar patientens roll och påverkar kvalitet, prioriteringar och resurstillgång i vården. Hur kan vi ta till vara utvecklingen och samtidigt uppfylla målen om jämlik vård, solidarisk finansiering och gemensamma prioriteringar? Det diskuterades vid Smers etiksamtal under almedalsveckan, med följande medverkande: Chatrine Pålsson Ahlgren, […]

Nyhetsarkiv