Remissvar avseende betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)