Smers etikdag 2016: Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut.