Smers etikdag 2012: Autonomi till varje pris – etiska aspekter på patientinflytande och integritet

Kategorier: Autonomi Integritet