Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman