Etikprisseminarium: De svåra besluten – etiska dilemman vid behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling