Almedalen 2017: Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

Se webbfilm från Smers etiksamtal om digitala vårdcentraler.