Manlig läkare som håller i medicinkapsel

Farmakogenetiska tester – individbaserad medicin

Farmakogenetik handlar om vilken betydelse genetiska faktorer har för läkemedelseffekter. Det finns många olika gener som styr hur läkemedel tas upp, bryts ner och verkar på olika organ, och dessa gener kan förekomma i olika varianter. Eftersom olika individer har olika genuppsättningar kan effekten av vissa läkemedel variera mycket från individ till individ. Det kan ha betydelse för läkemedlets förmåga att bota eller lindra och, inte minst, för vilka biverkningar läkemedlet kan ge. Inom sjukvården utförs farmakogenetiska tester idag framför allt som vägledning när det finns olika läkemedel att välja mellan som ger olika biverkningar.

Farmakogenetik brukar räknas som en del av det som kallas individbaserad medicin (även individualiserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin, på engelska: ”personalized medicine”). Den individbaserade medicinen syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov, baserat på genetiska och icke-genetiska faktorer.

De icke-genetiska faktorerna kan vara ålder, kön, medicinska värden och levnadsvanor m.m. De genetiska komponenterna kan förutom att ge farmakogenetisk vägledning ge information om sjukdomsrisker. I vissa fall kan de även möjliggöra skräddarsydd terapi som t.ex. genterapi. Den individbaserade medicinen utvecklas parallellt med genetiska forskningsframsteg.

 

Kategorier: Personbaserad medicin