Källor till etik-material ang. covid-19

Den pågående coronaviruspandemin väcker flera betydande etiska, juridiska och praktiska utmaningar, för såväl individen som samhället.

Hur dessa utmaningar tacklas från samhällets sida kan ha implikationer för förtroendet för samhället (regeringen, myndigheterna, hälso- och sjukvården och omsorgen), solidariteten mellan medborgarna, skyddet av sårbara grupper och folkhälsan i stort.

Nedan har vi samlat länkar till material som behandlar etiska aspekter av covid-19 pandemin.

Internationella och europeiska organisationer 

World Health Organization, WHO:

UNESCO IBC & COMEST: Statement on COVID-19: ethical considerations from a global perspective – 26 mars 2020

European Disability Forum: Updated statement: Ethical Medical Guidelines in COVID-19 – Disability inclusive response

European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic (pdf 0 )

Nationella etikråd

Finska etikrådet, ETENE: Social- och hälsovårdsområdets etiska principer gäller också under undantagsförhållanden (pdf 0 )

Franska etikrådet, Comité consultatif national d’éthique: La contribution du CCNE à la lutte contre COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie (pdf 0 )
Svensk sammanfattning Etiska utmaningar i samband med pandemi (pdf 121 KB)

Bioethics Committee of the San Marino Republic – Answer to The Requested Urgent Opinion on Ethical Issues Regarding to The Use of Invasive Assisted Ventilation in Patients All Age With Serious Disabilities in Relation to Covid-19 Pandemic

Schweiziska etikrådet, Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin: Corona-Pandemie: Schutz des Lebens und Solidarität stehen aus ethischer Sicht im Zentrum – 27 mars 2020 (pdf 0 )

Storbritanniens etikråd, The Nuffield Council on Bioethics: Access all of the Nuffield Council’s work on COVID-19

Spanish Bioethics Committee, ”Informe del Comité de Bioética de España Sobre Los Aspectos Bioético… (pdf 0 )

Tyska etikrådet, Deutscher Ethikrat: Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise – 27 mars 2020 och på engelska ”Solidarity and Responsibility during the Coronavirus Crisis – 3 april 2020 (pdf 0 )

 

Prioriteringar av intensivvårdsinsatser  och uttalanden från professionsföreningar och andra organisationer

British Medical Association: COVID-19 – ethical issues. A guidance note (pdf 0 )

Ethik der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ARGE Ethik ÖGARI): Allokation intensivmedizinischer Ressourcen aus Anlass der Covid-19-Pandemie, 17 mars 2020

Italian Society for Anesthesia, Analgesia, Resuscitation, and Intensive Care. Clinical Ethics Recommendations for Admission to Intensive Care and for Withdrawing Treatment in Exceptional Conditions of Imbalance between Needs and Available Resources

Socialstyrelsen: Nationella principer  för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden (pdf 0 )

Sydney Health Ethics, University of Sydney:   An Ethics Framework for Making Resource Allocation Decisions within Clinical Care: Responding to COVID-19

US National Academy of Medicine: Duty to Plan: Health Care, Crisis Standards of Care, and Novel Coronavirus SARS-CoV-2

 

Andra källor

AMA Journal of Ethics: COVID-19 Ethics Resurce Center

The Berman Institute of Bioethics: COVID-19 Ethics and Policy Insights and Resources

Ethical Framework for Health Care Institutions Responding to Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) and Guidelines for Institutional Ethics Services Responding to COVID-19

The Hastings Center: Ethics resources on the Coronavirus (COVID-19) 

 

Tidigare material relaterat till pandemietik

Finska etikrådet ETENE: Etiska synpunkter på beredskapen inför pandemi – 2005 (pdf 0 )

Franska etikrådet: National Ethics Committee for Health and Life Science: Ethical issues raised by a possible influenza pandemic, 2009 (pdf 0 )

New Zealand’s The National Ethics Advisory Committee – Kāhui Matatika o te Motu (NEAC) Getting Through Together: Ethical values for a pandemic, 2007

The Oxford Handbook of Public Health Ethics: Pandemic Disease, Public Health, and Ethics- 2019

Public Policy Center, University of Nebraska: Citizen Voices on Pandemic Flu Choices:  A Report of the Public Engagement Pilot Project on Pandemic Influenza

Quebec Public Health Ethics Committee (Comité d’éthique de santé publique, CESP): Volet santé publique du Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza — Mission santé [pdf 450kb] (pdf 0 )

The U.S. Centers for Disease Control: Ethical guidelines in Pandemic Influenza -2007 (pdf 0 )

 

Senast uppdaterad 2020-04-03