Debatten om läkarassisterat självvalt livsslut 2009

Följ debatten om patientens självbestämmande i livetsslutskede och läkarassisterat självvalt livsslut 2009

Nedan finns länkar till ett axplock av de artiklar och debattinlägg som publicerades i Sverige våren 2009. 

2009-06-03 Läkartidningen
Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut

2009-05-19 Läkartidningen
Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan 

2009-05-19  Läkartidningen
Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede?

2009-05-19  Läkartidningen
Lynöe ska inte bestämma hur vi ska diskutera medicinsk-etiska frågor

2009-05-19  Läkartidningen
Niels Lynöe har rätt på felaktiga grunder

2009-05-19  Läkartidningen
Dags att utbilda legitimerade självmordsassistenter?

2009-04-27  SVT Play
Storforum – Hur ska vi ska dö

2009-04-08  Dagens Medicin 
Morfin för att patienter inte ska vakna är ej palliativ vård

2009-04-07  Läkartidningen
Myter får vika för fakta när dödshjälp sätts under lupp

2009-04-07  Läkartidningen
Barmhärtigheten kommer först

2009-04-04 DN       
Alliansen och döden

2009-04-01 Läkartidningen         
Vem ska besluta om avslutande av livsuppehållande behandling av barn?

2009-03-26 Tidsskrift for Den Norske Legeforeningen    
Avslutning av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose

2009-03-17  DN      
Även det etiska resonemanget måste följa vissa spelregler!

2009-03-16  DN    
För en person som är döende finns ingen anledning att snåla in på smärtlindring

2009-03-15  DN                              
Vad är ett värdigt liv?

2009-03-15  SVD                           
Återhållsamhet kan skapa onödigt lidande

2009-03-14  SVD                            
Domstol ska inte avgöra vården i livets slutskede

2009-03-14  Helsingborgsdagblad   
När blir lindring dödshjälp

2009-03-13  SVD                             
Frågan om liv och död får inte avgöras i slutna rum

2009-03-12 Aftonbladet                 
Göran Hägglund blandar bort korten

2009-03-12  Kyrkanstidning          
Oacceptabel gråzon kring vård vid livets slut

2009-03-12   SVD                             
Tydliga riktlinjer behövs i vilket fall

2009-03-12   SVD                              
Inga regler ger tröst vid barnets dödsbädd

2009-03-12   SVD                               
Hägglund: Vänta med tvärsäkra uttalanden

2009-03-11   SVD                               
Palliativ vård skall värna människovärdet

2009-03-10  Läkartidningen      
Replik:Den lidande och döende människan måstesjälv få sista ordet

2009-03-10  Läkartidningen              
Legalisering av den självklara rätten att bestämma över sitt liv

2009-03-10  Läkartidningen               
De är mest de starka och friska som hörs

2009-03-10  Läkartidningen               
Sluttande planet oundvikligt

2009-03-10  Läkartidningen               
Vilseledande argumentation från Statens medicinsk-etiska råd

2009-03-10   DN                                     
I svåra tider pressas etiken

2009-03-10   Dagen                              
Replik: Tillsätt en utredning nu, Hägglund!

2009-03-10   SVD                                   
Vad får läkarna göra och inte göra.
Fråga & Svar. Om smärtlindring och dödshjälp

2009-03-10   SVD                                    
Avbruten behandling inte dödshjälp

2009-03-10   Aftonbladet                       
 Helt obegripligt Hägglund

2009-03-09   Aftonbladet                        
Döden angår oss alla

2009-03-09   Expressen                         
Smit inte från ditt ansvar

2009-03-08   SVD                                     
 ”Fällning kan bli dyrt för de redan döende”

2009-03-06   Dagen                                 
Hägglund: Satsa på bättre vård – inte dödshjälp

2009-03-04  DN                                          
Som läkare vill jag inte ta liv

2009-03-04  Dagen                                   
 Hur definieras ett meningslöst liv?

2009-03-03   DN                                          
Ska vi ha rätt att få hjälp att dö?

2009-03-03  Kristianstadsbladet                 
Att bestämma över sitt liv

2009-02-16   Sydsvenskan                           
Dödshjälp avhumaniserar vården

2009-02-12   Aftonbladet                              
Får jag lov att dö?

2009-02-03   Dagen                                       
Dödshjälp förminskas till fråga om självbestämmande

2009-01-23   Helsingsborgsdagblad         
Ja till aktiv dödshjälp

2009-01-22   Kyrkans tidning                        
Initiativ för dödshjälp möter motstånd

2009-01-21   Helsingsborgsdagblad          
Nej till aktiv dödshjälp

2009-01-20   Läkartidningen                        
Medicinsk-etiska rådets förslag ingen kapitulation
                    
2009-01-20  Vårdfacket                                 
Nätverk mot dödshjälp bildat i Riksdagen 

2009-01-18  Uppsla nya tidning                  
Dödshjälp för äldre och friska provocerar

2009-01-17  Kristianstadsbladet                
Du orkar väl leva en dag till?

2009-01-16  Världen idag                             
Blankt nej till dödshjälp

2009-01-15  Helsingsborgs dagblad         
Döden är en del av livet

2009-01-14  Norrtäljetidning                         
Vi vägrar utföra dödshjälp

2009-01-13 Läkartidingen                               
Eutanasi och läkarassisterat självmord . . .

2009-01-13  Aftonbladet                                 
Ingen har rätt att döma den som vill gå

2009-01-10 DN                                                 
Religiös imperialism  

2009-01-09 Helsingsborgs dagblad            
Vården ska ge livshjälp inte dödshjälp                      

2009-01-09 Expressen                                   
Döendet har gömts undan

2009-01-09 Dagen                                          
Så länge vi lever måste vi kämpa

2009-01-08 Läkartidningen                           Läkarassisterat självmord – risk för avhumaniserad vård

2009-01-08 Smålandsposten                       Livsslutspiller skulle kunna prövas

2009-01-05 Dagbladet Sundsvall                 Värdig vård i livetsslutskede i stället för aktiv dödshjälp

2009-01-05 Hela Gotland                               Assisterade självmord är cynism

2009-01-02 Svd                                                Man borde få bestämma själv

2009-01-02 Svd                                                Människor vill känna sig behövda

2009-01-02  Svd                                               Äldre vill ha rätt till dödshjälp

2008-12-30  Expressen                                   Bara oåterkalleligt sjuka bör kunna få dödshjälp

2008-12-26  Ljusnan                                        Ledare/ Döden är inget vi gärna pratar om

2008-12-23  DN, Debatt                                  Tänk efter en gång till

2008-12-23   Expressen                                  Därför behövs kyrkan i dödshjälpdebatten

2008-12-20   Skånska Dagbladet                  Rätten till vår död

2008-12-19   Göteborgsposten, Debatt         Aktiv dödshjälp kan devalvera människans värde

2008-12-19   Kristianstadsbladet                     Livets svåra fråga handlar om döden

2008-12-18   DN, Debatt                                    Livshjälp till döende?

2008-12-18   Kvällsposten                                 Hjälp att dö eller hjälp att leva?

2008-12-17    Expressen                                    Gör inte dödshjälp till en fråga om synd

2008-12-16    Svd                                                 Min död är min

2008-12-16   Vestmanlads läns tidning          Kd: Dödshjälp eller livshjälp? 

2008-12-16   DN, Debatt                                    Alla ska vi dö

2008-12-14    Svd, Brännpunkt                          Endast för lidande patienter i livets sluskede

2008-12-14    Svd, Brännpunkt                          Borde läkare ha avkortat våra liv?
 
2008-12-14    Uppsala Nya tidning                  Sjukvård ska ges i livets tjänst

2008-12-13    DN, Kolumn                                 Hägglunds byrålåda

2008-12-12    Svd, Brännpunkt                          Etikprofessor på sluttande plan

2008-12-12    Svd, Brännpunkt                          Medicinsk etik inte huggen i sten

2008-12-06     Svd, Brännpunkt                         Etiskt råd på sluttande plan
 
2008-12-05     Dagen                                           Vi vill ha livshjälp inte dödshjälp

2008-12-03     Läkartidningen                            Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren

2008-12-01     Vestmanlands läns tidning        Vi ska lindra och bota inte döda

2008-12-01     Blekinge länstidning                  Hjälp att leva inte att dö

2008-11-30     Sundsvalls tidning                      DHR: Fel med aktiv dödshjälp

2008-11-30    Sundsvalls tidning                       Dödshjälp vid livsleda

2008-11-30    Sundsvalls tidning                       Rätten att bestämma över sin egen död         

2008-11-30    Sundsvalls tidning                       Dödshjälp stöds av var tredje läkare

2008-11-29     Länstidningen i Östersund       Dödshjälp åter i ropet

2008-11-28     Svd, Brännpunkt                           Tillåt en människa att få dö

2008-11-28     Svd                                                  Var tredje läkare är positiv till dödshjälp  

2008-11-28     Dagens Medicin                           Framträdande debattörer kräver rätt till självmord

2008-11-26     Dagen, Opinion                            Livshjälp behövs – inte dödshjälp

2008-11-21     Sydsvenskan, Opinion                Döden som komplement

2008-11-20     Svd, Brännpunkt                           Dödshjälp inget för Sverige

2008-11-20     Smålandsposten                         Patientens inflytande över livets slutskede

2008-11-20      Kyrkans tidning                            Vi måste våga tala om vår egen död

2008-11-20      Kyrkans tidning                             Etiskt råd öppnar för dödshjälp                   

2008-11-20      Kyrkans tidning                             Patientens rätt väger mycket tungt

2008-11-20      Kyrkans tidning                             Präst kan tänka sig assisterat självmord

2008-11-20      Kyrkans tidning                             Viktigt att frågan diskuteras

2008-11-19     Smålandsposten                          Vad vet ledarredaktionen om lidande och död

2008-11-18     DN, Debatt                                      Leva och låta dö.         

2008-11-18    Smålandsposten                            En politisk partsinlaga

2008-11-17      Läkartidningen                              Smer vill utreda möjligheter till läkarass. självmord