Vit laboratoriemus med röda ögon

Chimbrider

Blandningar av människa och djur inom forskningen diskuteras sedan en tid i många länder och även internationellt. Den senare tidens debatt har orsakats av utvecklingen inom stamcellsforskningen där man i vissa länder framställer pre-embryon genom införande av mänskliga cellkärnor i ägg från djur. Det förekommer emellertid många andra kombinationer mellan människa och djur inom forskningen som också väcker en rad etiska frågor.