Skrivelse: Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2009-02-16 Dnr 03/09 Till Socialdepartementet Skrivelse: Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården (pdf 373 KB) Skrivelse ang. Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Statens medicinsk-etiska råd (SMER) beslutade vid ordinarie sammanträde den 23 januari 2009, att överlämna rubricerad […]