Remissvar avseende betänkandet Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

2016-05-20 Sammanfattning Statens medicinsk-etiska råd: – välkomnar en tydligare reglering som ger ett stärkt skydd för individer som genomgår estetiska behandlingar. Det är av stor vikt att de kroppsbehandlingar som faller utanför hälso- och sjukvårdens reglering, omfattas av ett tydligt och enhetligt regelverk för att ge individer ett ökat skydd. – tillstyrker förslaget att kroppsbehandlingar […]