Debatten om läkarassisterat självvalt livsslut 2016-2017

Nedan finns länkar till ett axplock av de artiklar och debattinlägg som publicerades i Sverige hösten 2016 och vintern/våren 2017. 2017- 03-31 Läkartidningen http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Enighet-i-panelen-Mer-samtal-om-dodshjalp-behovs/ 2017- 03-30 Läkartidningen http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/I-Kanada-tog-lakarforbundet-ledningen/ 2017-03-29 nt.se http://www.nt.se/nyheter/ostergotland/ostgotacentern-eniga-om-dodshjalp-om4562684.aspx 2017-03-23 Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Kritik-mot-Oregonmodellen-i-ny-rapport/ 2017-03-22 Svenska Dagbladet https://www.svd.se/oregonmodellen-har-allvarliga-baksidor/i/senaste/om/debatt 2017-03-20 Svenska Dagbladet https://www.svd.se/dodshjalp-ar-inget-sluttande-plan/i/senaste/om/debatt 2017-03-20 Dagen http://www.dagen.se/daligt-patientskydd-vid-assisterat-sjalvmord-1.940783 2017-03-11 Lokaltidningen Hässleholm http://hassleholm.lokaltidningen.se/professorn-motarbeta-inte-assisterat-doende-/20170311/artikler/170309888/1026 2017-03-11 Upsala Nya Tidning http://www.unt.se/asikt/debatt/ge-vardigare-livsslut-4576729.aspx 2017-03-05 […]

Debatten om läkarassisterat självvalt livsslut 2009

Följ debatten om patientens självbestämmande i livetsslutskede och läkarassisterat självvalt livsslut 2009 Nedan finns länkar till ett axplock av de artiklar och debattinlägg som publicerades i Sverige våren 2009.  2009-06-03 Läkartidningen Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut 2009-05-19 Läkartidningen Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan  2009-05-19  Läkartidningen Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede? 2009-05-19  Läkartidningen Lynöe […]