Rådet tar ställning till assisterad befruktning

Idag publicerar Smer rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”, där nya och gamla behandlingsmetoder analyseras från ett etiskt perspektiv. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal aktuella frågor som surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Ett huvudbudskap från rapporten är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige. Läs mer.

Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Juridiska frågor kring barn som tilkommit genom surrogatmoderskap i utlandet (pdf 54 KB) 2012-09-21 Dnr 29/12 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm   Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet Statens medicinsk-etiska råd, SMER, arbetar för närvarande med en rapport där frågor om assisterad befruktning belyses ur medicinsk-etiska perspektiv. I det sammanhanget har SMER […]