Öppet seminarium: Mitokondrie-utbyte för att undvika ärftliga sjukdomar

Smer analyserar för närvarande denna fråga ur ett etiskt perspektiv – och vill med detta öppna seminarium belysa och diskutera de frågeställningar som den nya tekniken väcker.

I Storbritannien övervägs för närvarande om metoder för mitokondrie-utbyte ska bli tillåtet. Till seminariet kommer representanter från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) och Nuffield Council on Bioethics för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen i landet. Även svenska experter är inbjudna för att redogöra för mitokondriella sjukdomar och den nya teknikens möjligheter och risker.

Observera att seminariet kommer att hållas främst på engelska.

Yttrande om stamcellsbanker för navelsträngsblod

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2005-06-20 Dnr 23/05 Statens medicinsk-etiska råd överlämnar härmed rubricerade yttrande. Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Ingrid Andersson, Leif Carlson, Kenneth Johansson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Chatrine Pålsson, Göran Sjönell och Conny Öhman. Vid rådets behandling av frågan har vidare deltagit Lena Barr-brink, Daniel Brattgård, Sture Gustafsson, Göran […]