Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter

Det är viktigt att Sverige snabbt får till stånd en reglering som ger individen ett bättre skydd vid kosmetiska ingrepp. När det saknas medicinska skäl bör det finnas en åldersgräns på 18 år för kosmetiska ingrepp.

Detta skriver Smer i en kommenterar till en rapport från det brittiska etikrådet Nuffield Council of Bioethics (NCB).

Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter (pdf 194 KB)

I denna dokumentserie sammanfattar och kommenterar Smer nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och eventuella ställningstaganden som presenteras här är förenklade.