Smer kommenterar

I denna dokumentserie sammanfattar och kommenterar Smer nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och eventuella ställningstaganden som presenteras här är förenklade.

Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker

Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer