Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård