Skrivelse: En sammanhållen reglering avseende ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga