Skrivelser och yttranden

Brev: Sederingsterapi på patientens begäran