Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter

Datum

2020-02-06

Tid

9:30-16:40

Plats

Drottninggatan 4

Smer anordnar tillsammans med Barnombudsmannen ett seminarium om vården av barn och unga med könsdysfori för att lyfta befintlig kunskap på området, kunskapsluckor, etiska frågor och barnrättsperspektivet.

I seminariet medverkar representanter från vårdprofessionen, myndigheter och ideella organisationer samt etiker och experter på barnets rättigheter.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Delar av programmet kommer att vara på engelska.

 

Preliminärt program och tider (kan ändras/uppdateras allteftersom)

Moderatorer under dagen: Malena Ranch och Sofia Nilsson, båda ledamöter i Smer.

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.05 Välkommen

Kenneth Johansson, ordförande i Smer.

10.05-10.25 The development of transgender rights and the right to health care – a historical perspective

Erika Alm, docent i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.

10.25-10.50 Socialstyrelsens kunskapsstöd God vård av barn och ungdomar med könsdysfori samt pågående uppdrag

Maria Bodin och Elin Linnarsson, utredare vid Socialstyrelsen.

10.50-11.20 Utredning och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori

Louise Frisén, docent, överläkare vid KID-teamet, BUP Stockholm.

11.20-11.40 Om behandling med könshormoner

Maria Halldin-Stenlid, med. dr., överläkare vid mottagningen för barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

11.40-12.10 Könsdysfori hos barn och unga – en kunskapskartläggning

SBU:s projektgrupp genom projektledare Jan Adolfsson, redovisar resultateten av regeringsuppdraget. Därefter finns möjlighet att ställa frågor till referensgruppen som representeras av Berit Kriström, Mikael Landén och Per-Anders Rydelius.

12.10-13.00 LUNCH

13.00-13.05 Introduktion eftermiddag

Elisabeth Dahlin, Barnombudsman.

13.05-13.25 Presentation av fokusgrupper med barn och unga

Rebecka Pomering, jurist Barnombudsmannen. BO har tillsammans med Smer genomfört samtal med fokusgrupper (ungdomsdialoger) i december 2019

13.25-13.45 Children’s right to health and medical care

Jameson Garland, jur. dr., forskare vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

13.45-14.05 An ethical and legal perspective on the health care of children and adolescents with gender dysphoria

Federico de Montalvo Jääskeläinen, ordförande för spanska bioetikrådet, medlem i UNESCOS International Bioethics Committee samt professor i konstitutionell rätt vid ICADE-Comillas.

14.05-14.20 Etisk analys av sänkt åldersgräns för underlivskirurgi vid könsbekräftande vård

Lars Sandman, professor i etik vid Linköpings universitet.

14.20-14.40 Barn och ungas erfarenheter vid kontakt med vården

Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande RFSL Ungdom och Therese Fredros, förbundsstyrelseledamot Transammans.

14.40-15.00 FIKA

15.00-15.25 Panelsamtal (engelska) samt diskussion

Claudia Wiesemann, medlem i tyska etikrådet samt professor i medicinsk etik, Göttingen University Medical Center, Federico de Montalvo Jääskeläinen, Jameson Garland och Lars Sandman.

15.25-16.35 Avslutande kommentarer och diskussion

Nils-Eric Sahlin, sakkunnig i Smer och professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, Angela Sämfjord, överläkare vid BUP-mottagning Hisingen, Göteborg, Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen i Nynäshamn, ordförande i Mind, Ulrika Westerlund, tidigare särskild utredare för Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, sexualpolitiskt sakkunnig RFSU, Louise Frisén och Mayson Joacimsbarn Persson.

16.35-16.40 Summering och avslutning

Malena Ranch och Sofia Nilsson, moderatorer.