Ungdomsdialog om assisterad befruktning

Datum

2012-05-03

Tid

09:30-13:00

Plats

Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

För första gången ordnar SMER en workshop/ungdomsdialog på ämnet assisterad befruktning. Frågor som kommer att beröras är bl.a. surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, insemination av ensamstående och nedfrysning av obefruktade ägg.

Syftet med workshopen är att inhämta synpunkter från ungdomar till rådets pågående arbete om assisterad befruktning som ska resultera i en skrivelse/rapport till regeringen. Workshopen är öppen för representanter från olika ungdomsorganisationer. Elever från vissa gymnasieskolor kommer också att delta i evenemanget.

Läs mer: Inbjudan till ungdomsdialog (pdf 449 KB) (pdf 0 )

Se webbfilm från evenemanget.