Smers etikdag 2017: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken?

Datum

2017-12-07

Tid

9.30-15.30

Plats

Bankhallen, Malmtorgsgatan 3.

Snabbt och enkelt kan vi numera kartlägga individers ärftliga anlag för vissa sjukdomar och egenskaper. Med hjälp av biologiska gensaxar kan vi klippa och klistra i våra gener.

Vi kan åstadkomma ärftliga förändringar. Vi kan backa våra hudceller till stamceller, programmera om dem och tillverka nya celler, vävnader och organ. Vi kan överskrida gränserna mellan människa och djur.

Den snabba utvecklingen innebär förhoppningar om stora möjligheter för patienter och samhällsmedborgare, hälso- och sjukvårdens verksamheter, för forskningen och life scienceindustrin. Men det finns också risker som behöver tas på allvar. Framstegen utmanar inte minst vår syn på vad det innebär att vara människa.

Program för Smers etikdag den 7 december (pdf 477 KB)

Presentatörernas bilder (pdf 12 MB)

Webbfilm med presentationerna och diskussionerna

Dokumentation från konferensen