Smers etikdag 2016: Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut

Datum

2016-12-08

Tid

08:15-16:45

Plats

Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Drottninggatan 5, Stockholm

Konferensen syftar till att följa upp frågan om utvecklingen kring värdig vård i livets slutskede och kunskapsläget vad gäller den form av självvalt livsslut som bland annat praktiseras i fem av de amerikanska delstaterna i USA.

Se webbfilm från konferensen.

Program

8.20-9.00      Registrering och kaffe

9.00               Introduction 

Kjell Asplund, professor, chair Smer

9.15-9.45      Physician-assisted dying: some lessons from Canada

Wayne Sumner, professor em. philosophy University of Toronto

09.45-10.10  Q&A

 

Chair: Ingemar Engström, professor, expert member Smer

10.15-10.45  Physician-assisted death in the US

Anthony Back M.D., is professor at the University of Washington and Fred Hutchinson Cancer Research Center and codirects the UW Center for Excellence in Palliative Care

10.45-11.10 Q & A

11.10-11.30 Bensträckare ( frukt, dryck)

 

Comments from a Swedish perspective

Chair: Anna Singer, professor, expert member Smer

11.30-11.50 Physician-assisted dying, Swedish law and the European Convention on Human Rights

Jameson Garland, LL.D (Medical Law) at Uppsala University, Law Department

11.50-12.10  Words matter: on the terminology of terminal decisions

Daniel Tarschys, former Chair of Smer, former Secretary General of the Council of Europe and professor of political science at Stockholm University, Sweden

 

12.30-12.40 Utdelning av Smers etikpris 2016

Kjell Asplund

12.40-13.40  LUNCH           

                   

Attityder och perspektiv på självbestämmande, läkarassisterad död och vård vid livets slut

Moderator:     Sven-Olov Edvinsson, leg. läkare, ledamot Smer (c)

13.45-14.00  Attityder i Sverige till läkarassisterad suicid

Anna Lindblad, MD, PhD Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE), LIME, Karolinska Institutet  

14.00-14.10  När livet befinner sig vid sista utposten

Lise Lidbäck, ordförande, neurologförbundet

14.10-14.20  Livet har sin gång 

Pelle Kölhed, vice ordförande Handikappförbunden  

14.20-14.30 Varför omyndigförklaras vi på vår dödsbädd?

Inga-Lisa Sangregorio, författare   

 

14.30-14.50  Frågor och diskussion.

14.50-15.00  Bensträckare

 

15.00-16.00 Var och hur dör vi i Sverige

Moderator: Chatrine Pålsson Ahlgren. leg. sjuksköterska, ledamot Smer (kd)

Carl-Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och överläkare inom palliativ  

Eva Thorén Todoulos, Hälso- och sjukvårdsstrateg Skånes Universitetssjukvård

Joakim Öhlén, Professor, Leg sjuksköterska

16.00-16.15 Frågor och diskussion  

 

Summering av dagen

Moderator: Kjell Asplund

16.15 -16.35 Panel

5 min Anna-Lena Sörenson, ledamot Smer (s)

                      5 min Barbro Westerholm, ledamot Smer (L)

                      5 min Finn Bengtsson, ledamot Smer (m)

                      5 min Tuulikki Koivunen Bylund,  fd ledamot Smer, biskop emerita

16.30             Diskussion

16.45             Slutord

Kategorier: Livets slutskede