Smers etikdag 2014: ADHD – är vi på rätt väg?

Datum

2014-10-09

Tid

09:30-16:40

Plats

Drottninggatan 5, Stockholm

Den 9 oktober 2014 arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. Denna gång är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antal diagnoser hos barn och vuxna. Vid seminariet kommer det bland annat att diskuteras vad ökningen av antalet diagnoser betyder för normalitetsbegreppet. Andra frågor som kommer att beröras är läkemedelsförskrivning, kriminalitet, pedagogik och psykologi. (Se program nedan.)

Se webbfilm från etikdagen.

Program

09.30–10.00       Registrering, kaffe

10.00    Inledning

Kjell Asplund, ordförande i Smer

Åsa Nilsonne, moderator, Smer

10.05–10.55       ADHD – diagnostik och behandling

10.05    Ingemar Engström, Smer:  Etiska aspekter på diagnostik och behandling vid ADHD   

10.20    Lena Nylander, Psykiatri Skåne:  ADHD hos vuxna – över- eller underdiagnostik?

10.35    Diskussion och frågor

10.55–11.50       Läkemedel – trender och förskrivningsmönster

10.55    Mikael Hoffmann, Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI): Vad visste vi, vad kunde vi ha vetat och vad vet vi inte om förskrivningen av ADHD-medel?

11.15    Anders Blanck, Läkemedelsindustriföreningen:  Läkemedelsindustrins roll

11.25    Barbro Westerholm, Smer:  ADHD-läkemedel: kommentar från ett etiskt perspektiv

11.30    Diskussion och frågor

11.50–12.10       Bensträckare, frukt

12.10–13.10       ADHD, kriminalitet och missbruk

12.10    Niklas Långström, Kriminalvården:  ADHD och kriminalitet – risk och behandling

12.30    Maija Konstenius, Karolinska Institutet:  Missbruk och beroende

12.40    Christer Karlsson, Kriminellas revansch i samhället (KRIS):  ADHD utan medicin – fungerar jättebra!

12.50    Diskussion och frågor

13.10–14.00        Lunch, Rosenbads restaurang                              

14.00–15.00        Skola och uppväxt

14.00    Eva Hjörne, Göteborgs universitet: Att platsa i en skola för alla                                   

14.20    Pia Eresund, Eresund psykoterapi:  Ett psykodynamiskt perspektiv på ADHD

14.30    Georgios Karpathakis, Underbara ADHD:  Att (över)leva med ADHD

14.40    Diskussion och frågor

15.00–15.30        Kaffe

15.30–16.40        Normalitet – hur får man vara? Hur ser vi på diagnoserna?

15.30    Karin Johannisson, Uppsala universitet:  Varför är det så svårt att tala om ADHD? Diagnosen som maktmedel

15.50    Fredrik Svenaeus, Södertörns högskola:  Vad betyder en ADHD-diagnos? Olika innebörder av normalitet

16.00    Malena Ranch, Attention:  Normalitet och ifrågasättande – hur ska vi få plats och möjligheter att lyckas

16.10–16.40        Avslutande diskussion

I panelen: Karin Johannisson, Fredrik Svenaeus, Malena Ranch, Sven-Olov Edvinsson och Ingemar Engström