Smers etikdag 2013: Gå på djupet i hjärnan

Datum

2013-10-24

Tid

09:00-16:30

Plats

Drottninggatan 1, Stockholm

Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller tillstånd av psykisk ohälsa såsom Parkinson, alzheimer, stroke, anorexia och depression.  Nya behandlingsmetoder som transplantation av stamceller och ”deep brain stimulation” kan sannolikt leda till bot eller lindring vid flera av dessa tillstånd.

De nya teknikerna innebär både möjligheter och risker. Vilka risker är man som patient beredd att ta vid svår sjukdom när det saknas alternativ? Vilka konsekvenser kan ett ingrepp i hjärnan ha på längre sikt? Hur kan tekniken påverka de kognitiva förmågorna och patientens personlighet?  Hur kan nya tekniker introduceras på ett säkert och etiskt godtagbart sätt i klinisk verksamhet?

Se webbfilm från etikdagen.

Läs konferensrapporten (pdf 414 KB).

Preliminärt program

Moderator: Peter Sylwan, vetenskapsjournalist

Registrering och kaffe från kl. 9.00    

9.40 Inledning

Kjell Asplund, ordförande Smer
Peter Sylwan, moderator

Stamcellsterapi

9.50 Stamcellsterapi för behandling av neurologiska sjukdomar

Malin Parmar, docent i neurobiologi

10.20 Patienters attityder till experimentell behandling vid Parkinsons sjukdom

Andréa Wiszmeg, doktorand etnologi

10.40-10.50 Reflektioner ang. stamcellsterapi

Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, sakkunnig Smer

10.50-11.00 Stamcellsterapi utomlands – hopp och hajp

Kjell Asplund, professor i medicin, ordförande Smer

11.00 -11.20 Frågor och diskussion

Bensträckare fruktpaus

Elektronisk stimulering av hjärnan

11.40- 12.10 Deep brain stimulation

Patric Blomstedt, adj. professor neurokirurgi

12.10-12.40 Transkraniell magnetstimulering

Martin Ingvar, professor integrativ medicin 

12.40 Kan hjärnstimulering vara etiskt acceptabelt på barn och ungdomar

Ingmar Engström, professor i barn och ungdomspsykiatri, sakkunnig Smer

12.50 Inför införande- och utmönstring av nya metoder inom hälso- och sjukvården

Emelie Heintz, hälsoekonom SBU

12.50-13.10 Frågor och diskussion

13.10-14.00 Lunch

14.00-14.30 Imaging brain functions: Recent trends

Lars Nyberg, professor of neuroscience

14.30-15.00 Novel neurotechnologies: intervening in the brain

Emily Postan, Nuffield council on bioethics, Storbritannien

15.00 Kaffe

15.30 Some issues in Neuroethics

Bert Heinrichs, professor of phliosophy

16.00 Diskussion – panelen inleder med reflektioner

Smer panelen: Nils-Eric Sahlin, Åsa Nilsonne, Ingemar Engström och Kjell Asplund

16.30 Slut