Smers etikdag 2012: Autonomi till varje pris? – Etiska aspekter på patientinflytande och integritet

Datum

2012-11-08

Tid

10:00-16:30

Plats

Drottninggatan 1, Stockholm

Autonomi, eller självbestämmande, är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Ny teknologi och personbaserade e-tjänster uppges stärka den enskildas möjligheter till inflytande, att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Medicinsk information och teknologi är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär en förändring av den traditionella patientrollen.

Men riskerar detta att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper? Vad händer med de som har nedsatt beslutsförmåga? Vilka utmaningar ställs personalen inom hälso- och sjukvården inför? Autonomi är även en av grundprinciperna inom den medicinska etiken. Är autonomiprincipen viktigare än andra etiska principer och vad händer vid konflikter med andra värden? Vid Etiska dagen 2012 kommer konsekvenserna av ökad patientautonomi att stå i fokus.

Autonomi till varje pris program (pdf 377 KB) (pdf 0 )

Se webbfilm från etikdagen.

Läs konferensrapporten.