Smer 30 år – nationell jubileumskonferens

Datum

2015-11-27

Tid

09:00-16:15

Plats

Drottninggatan 5, Stockholm

Preliminärt program

9.00-9.30           Kaffe och registrering

9.30                    Inledning och välkommen Kjell Asplund, ordförande Smer

Smer 30 år

9.38-9.45           Inledning och moderator: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer

9.45 -10.00       Etik och politik: Smer 30 år.  Göran Hermerén, professor em. medicinsk etik, sakkunnig Smer

10.00-10.15      Diskussion

Integritet inom psykiatrin

10.15-10.20      Inledning och moderator: Åsa Nilsonne, professor em medicinsk psykiatri, fd sakkunnig Smer

10.20-10.35      Integritet. Att arbeta med psykiatriska patientjournaler: Rapport från det idéhistoriska forskarbordet. Karin Johannison, professor em i Idé- och lärdomshistoria, fd sakkunnig Smer.

10.35-10.50      Diskussion

10.50-11.10     Bensträckare

Etik i klinisk praktik

11.10-11.15      Inledning och moderator: Marie Chenik, etiksamordnare KS

11.15-11.30      Vikten av etisk analys vid överväganden i den kliniska vardagen. Behöver vi etiska laboratorier? Daniel Brattgård, sjukhuspräst senior, fd sakkunnig Smer

11.30-11.45      Diskussion

Reproduktionsetik

11.45-11.50      Inledning och moderator: Kerstin Hagenfeldt, professor em. obstetrik och gynekologi, fd sakkunnig Smer

11.50-12.05      Låt min vilja vara skäl nog. Nils-Eric Sahlin, professor medicinsk etik, sakkunnig Smer

12.05-12.20      Diskussion

Juridik och etik

12.20-12.25      Inledning och moderator: Elisabeth Rynning, justitieråd, Högsta förvaltingsdomstolen, fd sakkunnig Smer

12.25-12.40      Samspelet mellan etik och juridik – sett ur ett läkarperspektiv. Ingemar Engström, professor barn och ungdomspsykiatri, ordförande SLS etikdelegation, sakkunnig Smer

12.40-12.55      Diskussion

12.55-13.10      Instiftande av rådets etikpris. Smers etikpris 2015 delas ut

13.10-14.10 Lunchbuffé

Prioriteringsetik

14.15                  Inledning och moderator: Finn Bengtsson, Ledamot Smer, Riksdagsledamot

14.20-14.35      Den etiska plattformen – i behov av renovering? Lars Sandman, professor i vårdetik

14.35-14.50      Diskussion

Självvalt livsslut

14.50-14.55   Inledning och moderator: Tuulikki Koivunen Bylund, biskop em. fd ledamot Smer

14.55-15.10  Eutanasi i Nederländerna 1989. Per-Christian Jersild, författare,  fd sakkunnig Smer

15.10-15.25  Finns det en efterfrågan och ett behov av läkarassisterad suicid i Sverige? Niels Lynöe, professor em medicinsk etik, fd sakkunnig Smer

15.25-15.40  Diskussion

Etiska aspekter på egenmätningar genom wearables och hälsoappar

15.40                 Inledning och moderator: Åsa Gyberg Karlsson, ledamot Smer

15.45-16.00      Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Kjell Asplund

16.00-16.15      Diskussion

Avslutande ord Kjell Asplund