Seminarium med Rifo – Neuroetik: Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat

Datum

2017-03-16

Tid

12:00-14:30

Plats

Förstakammarsalen, Riksdagshuset

Smer anordnar tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat (DBS).

Syftet med seminariet är att diskutera etiska, juridiska och samhälleliga frågor inom neurovetenskapliga forskningsframsteg. Smer vill uppmuntra riksdagsledamöter och forskare till dialog kring neuroetik.

Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller tillstånd av psykisk ohälsa såsom Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, stroke, anorexi eller depression. De senaste årens revolutionerande upptäckter om hjärnans funktioner har gett oss nya verktyg att behandla dessa tillstånd. De nya teknikerna, som elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat, innebär både möjligheter och risker, och aktualiserar såväl filosofiska som etiska frågor som berör både människan som individ och samhället i stort.

  • Vad är personlig identitet och vad är att betrakta som ”normalt”? Hur påverkar tekniken patientens kognitiva förmågor och personlighet?
  • Vilka risker är man som patient beredd att ta när det saknas alternativ? Vilka risker är etiskt godtagbara när hälso- och sjukvård ges?
  • Hur kan vi garantera ett etiskt hållbart sätt att arbeta med dessa tekniker?

Program

  • Välkomna! Thomas Strand, Rifos ordförande
  • Introduktion till ämnet, Kjell Asplund, ordförande Smer
  • Framsteg inom användning av DBS-behandling, Patric Blomstedt, professor i klinisk neurovetenskap vid  Umeå universitet
  • Användning av DBS inom psykiatrin, Matilda Naesström, ST-läkare i psykiatri, doktorand vid Umeå universitet
  • Neuroetiska resonemang kring neuroteknologisk utveckling, Kathinka Evers, professor i filosofi, Uppsala universitet
  • Panelsamtal med politiker, frågor och diskussion.  Finn Bengtsson, M, Anna-Lena Sörenson, S, Barbro Westerholm, L, Sven-Olov Edvinsson, C, Chatrine Pålsson Ahlgren, KD, Åsa Gyberg-Karlsson, V, Kjell Asplund, moderator.

Se semiariet på webbfilm.