Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health

Datum

2016-09-19

Tid

13:00-17:00

Plats

Drottninggatan 5, Stockholm

Smer bjuder tillsammans med Lunds universitet in till en konferens om falska läkemedel den 19 september 2016. Syftet är att belysa handeln med förfalskade läkemedel ur globalt, nationellt och etiskt perspektiv.

Se konferensen på webbfilm.

Program

12.00-13.00      Registrering och kaffe

13.00-13.05      Inledning och välkommen Kjell Asplund, ordförande i Smer

13.05-13.25      The epidemiology and impact of poor quality medicines on global Health Paul Newton, professor i tropisk medicin, Oxford University och Vientiane, Laos

13.25-13.45       Substandard, Spurious, Falsely labelled, Falsified and Counterfeit (SSFFC) Medical Products Pernette Bourdillon Esteve, WHO

13.45-14.05       ‘Operation Robin’ Lina Andersson, Tullverket, Tullkriminalen

14.05-14.25       Panelsamtal med Paul Newton, Pernette Bourdillon Esteve och Lina Andersson. Moderator: Susanne Lundin

14.25-15.00       Fika

15.00-15.20       How to stop illegal medicines – The Medical Products Agency’s perspective Tomas Nilsson, Läkemedelsverket

15.20-15.40       Falsified medicines, ethics and global justice Erik Malmqvist, docent i medicinsk etik, Linköpings universitet

15.40-16.00       Fake medicines. What the public knows and what doctors say Susanne Lundin, professor i etnologi, Lunds universitet och Rui Liu, MA

16-00-16.50      Panelsamtal Erik Malmqvist, Rafaela Ravinetto, Henrik Rasmusson, Margareta Troein, Barbro Westerholm och Erik Blohm. Moderator: Kjell Asplund

16.50-17.00      Avslutning Kjell Asplund och Susanne Lundin

Programmet har tagits fram i samarbete med Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet.