Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman

Datum

2018-04-12

Tid

Prel. 9.30-16

Plats

Centralposthuset Aulan, Mäster Samuelsgatan 70

Smers etikpristagare Elisabeth Rynnings seminarium:

Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor?

Etiska och rättsliga dilemman i vården av frihetsberövade personer

 

Välkommen att anmäla ert intresse redan nu genom att maila till s.konf-smer@regeringskansliet.se. Slutgiltig anmälningslänk och detaljerat program kommer på hemsidan och mailas till dem som föranmält intresse.

Bakgrund

Elisabeth Rynning, chefsJO och tidigare bl.a. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, fick Smers etikpris 2016. Etikpriset delas ut till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium.

Mer om seminariets innehåll

Utgångspunkten för Elisabeth Rynnings pristagarseminarium är att belysa hälso- och sjukvården för frihetsberövade utifrån målsättningen om en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen samt den etiska plattformen med vårdens honnörsord om självbestämmande och vård efter behov. Hur tillämpas dessa lagstadgade principer och hur grundläggande rättigheter i situationer där patienten är föremål för frihetsberövande?

Exempel på frågeställningar
  • Hur ser det ut med tillgången till god vård på lika villkor inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin samt i kriminalvårdens häkten och anstalter?
  • Vilka gränser gäller för frivilligheten och patientens valmöjligheter i vården?
  • Vilken kunskapsgrund och evidens finns för den vård och behandling som erbjuds de frihetsberövade?
  • Hur sker tillsyn och uppföljning av vårdens kvalitet?
  • Vilka möjligheter har patienten att få en överprövning av beslut om påtvingad behandling eller nekad vård?
  • Hur förhåller sig verkligheten till de rättsliga krav som gäller, enligt svensk lag och ytterst i formen av grundläggande mänskliga rättigheter och internationella standarder?