Almedalen 2017: Dödshjälp – hur kommer vi vidare i debatten?

Datum

2017-07-03

Tid

9:00-10:30

Plats

Wallers Plats 3, Visby

Dödshjälp ses av allt fler som en medborgarfråga och inte en fråga för vården. Kan partierna i Sverige fortsätta att undvika frågan utan att förhålla sig till opinionen och till erfarenheter från länder som infört dödshjälp.

Moderator: Kjell Asplund, ordförande Smer
I panelen: Emma Henriksson (KD), Henrik Lax, sv. folkpartiet, en av initativtagarna till medborgarinititivet i Finland, Anna-Lena Sörenson (S) och Barbro Westerholm (L) politiker.

Läs referat från etiksamtalet.

Se etiksamtalet på webbfilm.