Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik

Datum

2018-10-11

Tid

13:00-16:00

Plats

Sveavägen 63, Stockholm

Anmäl dig här!

 

Program

13:00 | Registrering och kaffe

13:15 | Mötet startar

Inledande välkomsthälsning
Kjell Asplund, Ordförande Statens medicinsk-etiska råd, SMER
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech

Hur etiken kan hjälpa oss att fatta rätt beslut
Kjell Asplund, Ordförande Statens medicinsk-etiska råd, SMER

Överblick: Nya möjligheter med innovativ medicinteknik
Malin Hollmark, FoU-ansvarig hos Swedish Medtech

Är digitalisering svaret för framtidens sjukvård?
Mirjam Ekstedt, professor Linneuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Diskussion i grupper
Kjell Asplund leder och instruerar detta samtal och efterföljande diskussion

15.15 | Gemensam diskussion

15:45 | Avslutande ord
Kjell Asplund, Ordförande Statens medicinsk-etiska råd, SMER
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech

16:00 | Slut för dagen

Seminariet är ett samarbete mellan Smer och Swedish Medtech