Etikdagen 2019: Vart är vi på väg? Vilka mål och värden ska styra hälso- och sjukvården.

Datum

2019-12-12

Tid

9.30-16.00

Plats

Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Temat för årets etikdag är hur styrningen av hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste decennierna och hur de värden som kommer till uttryck i olika styrmodeller inom vården förhåller sig till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen.

Syftet med årets etikdag är att problematisera och diskutera styr- och organisationsmodeller inom hälso- och sjukvården, samt sprida kunskap om den etiska analysens relevans på detta område. Konferensen utgår bland annat från den rapport rådet publicerat tidigare under året om etisk analys av olika styrmodeller.

Program presenteras inom kort.