Peter Strangs etikprisseminarium om behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

Datum

2018-10-25

Tid

12:30-16:05

Plats

Stockholms Sjukhems aula, Mariebergsgatan 22

Se webbfilm från seminariet.

Ibland ställs hälso- och sjukvårdspersonal inför beslut av livsavgörande betydelse för patienten. Att ge – eller inte ge – livsuppehållande behandling är ett oåterkalleligt ställningstagande. Huvudregeln är att hjärt-lungräddning (HLR) och annan livsuppehållande behandling ska ges men i vissa fall kan insatserna leda till ett ökat lidande för patienten. Hur resonerar man kring dessa svåra beslut? Vilka etiska dilemman uppkommer? Och hur berättar man för patienten och anhöriga om att livsuppehållande vård inte längre bör ges?

Temat för Peter Strangs etikpristagarseminarium är etiska dilemman vid livsuppehållande behandling, HLR, och de frågeställningar som väcks vid beslut om behandlingsbegränsningar. Under seminariet kommer frågeställningarna att belysas utifrån olika etiska perspektiv och verksamheter, såsom akutsjukvården, intensivvården, palliativvården m.fl.

 

Program

12.30-13.00 Registrering och kaffe

13.00-13.05 Välkommen till Stockholms sjukhem

Karin Thalén, sjukhusdirektör vid Stockholms sjukhem

13.05-13.10 Smers etikpris

Kjell Asplund, ordförande i Smer

13.10-13.15 Introduktion

Peter Strang, 2017-års etikpristagare, professor i palliativ medicin och överläkare samt vetenskaplig ledare vid Karolinska Institutet, Stockholms sjukhem och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län

13.15-13.35 Information, beslut och dokumentation. Några etiska problem vid behandlingsbegränsningar och livsuppehållande insatser

Göran Hermerén, seniorprofessor i medicinsk etik vid Lunds universitet och medlem i Smer

13.35-13.55 Etiska riktlinjer för HLR – konsensus och kontrovers

Ingemar Engström, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Örebro, f.d. ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och medlem i Smer

13.55-14.15 Den okända patienten – att möta hopp och förtvivlan

Anders Bremer, universitetslektor vid sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, och ledamot i svenska HLR-rådet

14.15-14.35 Fika

14.35-14.55 Livet inför döden – vad är rätt och vem bestämmer?

Marit Karlsson, med. dr, överläkare vid LAH Linköping och lektor vid Linköpings universitet

14.55-15.15 Behandlingsbegränsningar i praktiken (prel. titel)

Richard Skröder, överläkare vid Stockholms sjukhem

15.15-15.35 Det svåra samtalet

Peter Strang, 2017-års etikpristagare, professor i palliativ medicin och överläkare samt vetenskaplig ledare vid Karolinska Institutet, Stockholms sjukhem och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län

15.35-16.00 Panelsamtal med samtliga talare

Moderator Kjell Asplund

16-00-16.05 Avslutning

Peter Strang och Kjell Asplund

 

Samtliga presentationer inkluderar fem minuters frågestund.