Almedalen 2018: Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma?

Datum

2018-07-03

Tid

9-10:15

Plats

Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Vad gäller rent rättsligt? Vilka etiska dilemman finns det? Vilka handlingsalternativ kan finnas i situationen? Och vad kan göras för att undvika att dessa situationer uppstår?

Medverkande: Ingemar Engström, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Örebro samt sakkunnig, Smer är moderator. Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd, Smer, Michael Lövtrup, utredningssekreterare, Smer, Mia Ahlberg, leg. barnmorska, PhD samt ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet, Helena Kopp Kallner, facklig sekreterare, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Anna Singer, professor i civilrätt och sakkunnig i Smer.

Läs referat från etiksamtalet.

Se seminariet på webbfilm.