Almedalen 2019: Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp?

Datum

2019-07-02

Tid

9:00-10.15

Plats

Creperie & Logi, Wallers Plats 3, Visby

Det finns flera olika tekniker – några redan existerande, andra ännu på utvecklingsstadiet – som skulle kunna användas för att påverka mänskliga beteenden och/eller karaktärsdrag. Exempel är gentekniska metoder som CRISPR, olika hjärnstimuleringstekniker eller läkemedel som påverkar hjärnans funktion på biokemisk väg. Tanken på att förändra människors egenskaper väcker många etiska frågor. Om individer börjar skaffa sig själva eller sina barn egenskaper som ger dem fördelar jämfört med andra människor, hur skulle det påverka synen på mindre ”framgångsrika” människor och i förlängningen på alla människors lika värde? Men om tekniken i stället skulle användas till att ge människor egenskaper som inte bara gynnar individen utan oss alla? Om vi kunde göra oss till bättre, mer moraliska människor? Vore detta lika problematiskt, eller är det ett perspektiv som vi i stället borde bejaka?

Medverkande: Kenneth Johansson (moderator), ordförande Smer, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, P C Jersild, författare, tidigare sakkunnig Smer, Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, sakkunnig Smer.

Läs referat från etiksamtalet.

Se webbfilm från etiksamtalet.