Almedalen 2017: Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot & behandling eller farlig forskning?

Datum

2017-07-05

Tid

9.00-10.30

Plats

Creperian/Strykjärnet, Wallers Plats 3, Visby

Att förändra genuppsättningen hos människor väcker etiska frågor, exempelvis om medicinska risker och om konsekvenser av att tillåta tekniken på längre sikt. Var bör gränsen dras för den genteknologiska forskningen? Under vilka villkor de nya teknikerna skulle kunna användas i sjukvården?

Moderator: Kjell Asplund, ordförande Smer
I panelen: Fredrik Lanner, Karolinska institutet, Niklas Juth, docent i medicinsk etik och Åsa Nilsonne, författare.

Se etiksamtalet på webbfilm.

Läs referat från etiksamtalet.