Almedalen 2017: De är här för att stanna! Digitala vårdcentraler idag och i framtiden.

Datum

2017-07-04

Tid

8.45-10.15

Plats

Creperie & Logi, Wallers plats 3, Visby

Digitala vårdcentraler erbjuder tillgänglighet, lätthet och självbestämmande – de kan även leda till en mer rättvist fördelad vård. Men förändrar de patientens roll i vården? Kan digitala vårdcentraler som finansieras med offentliga medel påverka prioriteringen och resurstillgången i vården?

Moderator: Chatrine Pålsson-Ahlgren, ledamot Smer
I panelen: Ann Johansson, sakkunnig Smer och vice ordförande i Vårdförbundet, Lars Sandman, professor prioriteringsetik, Linköping, Hanna Åsberg, SFAM och Anders Åkesson, regionråd, ledamot Smer.

Läs referat från etiksamtalet.

Se etiksamtalet på webbfilm.