Almedalen 2018: Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart?

Datum

2018-07-04

Tid

9-10:15

Plats

Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Vilken roll spelar kronologisk ålder för vilken hälso- och sjukvård man får och vad den kostar? Vilken roll spelar medicinska bedömningar och den etiska plattformen? Har vi vård på lika villkor? Kan åldersgränser rentav vara åldersdiskriminering?

Medverkande: Barbro Westerholm, ledamot i Smer,  är moderator. Sofia Karlsson, utredare jämlik hälsa, Funktionsrätt Sverige, Mikael Sandlund, sakkunnig i Smer. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Lars Sandman, professor i hälso-och sjukvårdsetik, föreståndare, Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet, Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, Socialstyrelsen.

Se seminariet på webbfilm.

Läs referat från seminariet.

Kategorier: Prioriteringar