Seminarier

Seminarier från 2019

Anmälan öppen till Etikdagen 2019: Vart är vi på väg? Vilka värden ska styra hälso- och sjukvården.

Datum: 2019-12-12

Tid: 9.30-16.00

Temat för årets etikdag är styrning och etik. Hur har styrningen av hälso- och sjukvården utvecklats de senaste decennierna och hur förhåller sig de värden som kommer till uttryck i olika styrmodeller inom vården till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen?
Syftet med årets etikdag är att problematisera och diskutera styr- och organisationsmodeller inom hälso- och sjukvården, samt sprida kunskap om den etiska analysens relevans på detta område. Se preliminärt program.