Seminarier

Seminarier från 2018

Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman

Datum: 2018-04-12

Tid: 9.30-15.30

Välkommen med din anmälan till Elisabeth Rynnings etikpristagarseminarium. Under dagen kommer representanter för myndigheter och olika organisationer att lyfta fram olika aspekter på hälso- och sjukvården för frihetsberövade. Många frågeställningar kommer att belysas, däribland: Hur förhåller sig verkligheten till de rättsliga krav som gäller, enligt svensk lag och ytterst i formen av grundläggande mänskliga rättigheter och internationella standarder?