Seminarier

Seminarier från 2016

Etikprismottagarens symposium 2016: How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics

Datum: 2016-10-20

Tid: 09:00-16:00

Hur mycket vi är beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv beror inte bara på samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling. Det beror också på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs.