Seminarier

Kommande seminarier

Tidigare seminarier

Hälso- och sjukvård för frihetsberövade – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman

Datum: 2018-04-12

Tid: 9.30-15.30

Välkommen med din anmälan till Elisabeth Rynnings etikpristagarseminarium. Under dagen kommer representanter för myndigheter och olika organisationer att lyfta fram olika aspekter på hälso- och sjukvården för frihetsberövade. Många frågeställningar kommer att belysas, däribland: Hur förhåller sig verkligheten till de rättsliga krav som gäller, enligt svensk lag och ytterst i formen av grundläggande mänskliga rättigheter och internationella standarder?

Almedalen 2017: Är läkemedelföretagen schysta som delar ut gratismediciner – eller är detta en form av oetisk marknadsföring som gör det svårt att prioritera i vården?

Datum: 2017-07-04

Tid: 10.30-12.00

Läkemedel erbjuds idag gratis eller till låga priser utanför processen för ordnat införande. Det kan ses som positivt att patienter får tidig tillgång till medicin men det kan även ses som ett sätt för företagen att skapa en efterfrågan som gör det svårt att prioritera eller skapar ojämlikhet.

Etikprismottagarens symposium 2016: How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics

Datum: 2016-10-20

Tid: 09:00-16:00

Hur mycket vi är beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv beror inte bara på samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling. Det beror också på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs.

Smers etikdag 2014: ADHD – är vi på rätt väg?

Datum: 2014-10-09

Tid: 09:30-16:40

Den 9 oktober 2014 arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. Denna gång är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antal diagnoser hos barn och vuxna. Vid seminariet kommer det bland annat att diskuteras vad ökningen av antalet diagnoser betyder för normalitetsbegreppet. Andra frågor som kommer att beröras är läkemedelsförskrivning, […]

Smers etikdag 2013: Gå på djupet i hjärnan

Datum: 2013-10-24

Tid: 09:00-16:30

Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller tillstånd av psykisk ohälsa såsom Parkinson, alzheimer, stroke, anorexia och depression.  Nya behandlingsmetoder som transplantation av stamceller och ”deep brain stimulation” kan sannolikt leda till bot eller lindring vid flera av dessa tillstånd. De nya teknikerna innebär både möjligheter och risker. Vilka risker är man som patient beredd att ta vid svår sjukdom när det saknas […]

Smers etikdag 2012: Autonomi till varje pris? – Etiska aspekter på patientinflytande och integritet

Datum: 2012-11-08

Tid: 10:00-16:30

Autonomi, eller självbestämmande, är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Ny teknologi och personbaserade e-tjänster uppges stärka den enskildas möjligheter till inflytande, att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Medicinsk information och teknologi är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär en förändring av den traditionella patientrollen. Men riskerar […]

Ungdomsdialog om assisterad befruktning

Datum: 2012-05-03

Tid: 09:30-13:00

För första gången ordnar SMER en workshop/ungdomsdialog på ämnet assisterad befruktning. Frågor som kommer att beröras är bl.a. surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, insemination av ensamstående och nedfrysning av obefruktade ägg. Syftet med workshopen är att inhämta synpunkter från ungdomar till rådets pågående arbete om assisterad befruktning som ska resultera i en skrivelse/rapport till regeringen. Workshopen […]