Yttrande över slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets slutskede, Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6)

Kategorier: Livets slutskede