Remissvar avseende Miljömålberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Remissvar Miljömålberedningens delbetänkande (SOU 2012 38) (pdf 42 KB)

2012-09-21 Dnr 23/12

Miljödepartementet

103 33 Stockholm

 

Remissvar avseende Miljömålberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade förslag. Rådet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

 

_____________

 

Rådet har beslutat om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 14 september. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge- Kleber, Marianne Granath, Åsa Nilsonne, Nils-Eric Sahlin, Lovisa Strömberg och Elisabeth Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet.

 

För rådet

 

Kjell Asplund

Ordförande