Remissvar avseende departementspromemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)