Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

Kategorier: Medicinsk etik