Remissvar avseende betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en ba-lansakt (SOU 2017:87)